Personlighetstyp test

Baserad på forskning av Myers, Briggs och Jung

Detta är ett gratis personlighetstest för att fastställa din kod på fyra bokstäver enligt Jungs typologi som utvecklades av Myers, Briggs, von Franz och van der Hoop. Vårt test är ett av många olika sätt att kvantifiera tolkningar av Jungs typologi, det är liknande men inte identiskt med MBTI testet (Myers-Briggs Type Indicator ® MBTI), Jungs typ indikator och andra liknande metoder.

Vårt test är ett av få gratis test som har utsatts för statistiska kontroller och valideringar. Trots detta, kom ihåg att detta bara är en indikator, ett första steg för att få dig komma igång med systemet.


Myers-Briggs Type Indicator och MBTI är MBTI Trust ABs varumärken, som publicerar MBTI-testet. Jung Type Indicator tillhör Psytech International.

Personlighetstest, vare sig de är professionella eller "officiella" test som MBTI-testet (Myers-Briggs Type Indicator® MBTI), Jung Type Indicator, eller fria nätbaserade personlighetstest som denna, är indikatorer för att hjälpa dig att upptäcka din personlighetstyp. Inget test kan någonsin kan utse din exakta personlighetstyp och inget MBTI-test kan ersätta din tid du använder för att bekanta dig med Myers, Briggs eller Jungs verk.

Som utgivare av detta nätbaserade personlighetstest där du kan upptäcka din psykologiska typ utifrån Jungs, Myers, och Briggs typologi, så har vi gjort det nätbaserade testet så pålitligt, korrekt och fullständigt som möjligt.

Som de "officiella" testen som MBTI-testet (Myers-Briggs Type Indicator® MBTI), Jung Type Indicator och professionellt dylika, så har vårt fria nätbaserade testet genomgått statistiska analyser och validering för att försäkra dig om så exakta resultat som är möjligt.

Vi använder oss också av personlighetspsykologin från C. G. Jungs verk såväl som psykologiska insikter i personlighetstester presenterat i Isabel Briggs Myers verk, som är medskapare av MBTI-testet (Myers-Briggs Type Indicator® MBTI).

Testet följer en väletablerad teori. Vårt test följer de skrivna personlighetsteorierna av Jung, Myers, von Franz, och van der Hoop, istället för någon slarvig variant av Jungs teori.

Liksom Jungs personlighetstest och MBTI-testet (Myers-Briggs Type Indicator®), Myers-Briggs®, eller MBTI®, så använder också vårt fria nätbaserade test av J.H. Van der Hoops verk för att kunna ge en så korrekt psykologisk bedömning som möjligt.

Utgivarna av detta fria nätbaserade personlighetstest är certifierade att få använda flera olika personlighetstest och har arbetat professionellt med typologi och personlighetstester. Innan du använder dig av vårt fria nätbaserade personlighetstest, vänligen observera att även om den fyrbokstavliga typkoden som förses av detta test är kompatibelt med de typkoder som ges ut av det officiella MBTI-testet och MBTI® officiella träningsmaterial, bör du ej förväxla detta test med officiella och varumärkesskyddade tester såsom Myers-Briggs Type Indicator® eller Jung Type Indicator. Resultaten av vårt fria nättest förses "som det är", helt gratis, och bör ej anses som professionell eller certifierad rådgivning av något slag. För mer information vårt nätbaserade personlighetstest, vänligen läs våra användarvillkor.

Varför använda detta test?

1. Gratis och pålitligt. Detta fria och nätbaserade personlighetstest får du gratis och låter dig få veta din fyrbokstavliga typkod utifrån Jungs, Myers, Briggs, von Franz och van der Hoops typologi.

2. Testat i flera länder. Vårt fria personlighetstest har använts med stor framgång i flera olika regioner, inklusive USA, Europa, och Östasien.

3. Statistiska kontroler. Testpoängen sparas på en anonym databas. Testets statistikanalys försäkrar dig om poängens reliabilitet och validitet.

4. Utformat av experter. Författarna bakom detta fria och nätbaserade personlighetstest är certifierade att kunna använda detta personlighetstest som ett riktigt, professionellt personlighetstest och har arbetat med typologi och professionella personlighetstester.

1: Introvert (I) eller Extrovert (E)

Människor som är extroverta använder sin energi när de är ensamma och får sin energi genom att vara med människor. Det motsatta gäller för introverta som får energi genom att vara ensam. Extraverta är handlingsorienterad, medan introverta är id√©orienterade. Extraverta söker bredd av kunskap och inflytande, medan introverta föredrar djup kunskap och inflytande.

2: Analyserande (S) eller Intuition (N)

Känslor och intuition berättar om hur vi samlar in information. Denna dimension beskriver hur ny kunskap och information uppfattas. Människor som föredrar analyserande (S) förlitar sig mer på information och uppgifter som kan uppfattas av de fem sinnena. De gillar data och fakta. Människor som föredrar intuition (N) förlitar sig mer på det som är abstrakt och teoretisk, och de fokuserar på framtida möjligheter.

3: Tanke (T) eller Känsla (F)

Tanke och känsla handlar om hur människor fattar beslut. De som föredrar att tänka (T) fatta beslut baserat på vad som verkar rimligt eller logiskt. Detta står i kontrast till dem som fattar beslut baserat på känsla (F) - dessa människor använder empati och harmoni eller överväger människors behov i förhållande till situationen.

4: Perception (P) eller Bedömning (J)

Människor med en preferens för J uppskattar planer med snäva tidsramar och de gillar inte överraskningar i schemat. De förväntar sig att andra människor utföra uppgifter i tid och fokuserar på resultat och mål. Däremot håller folk med P - föredrar att diskutera planer, och det är ofta svårt att få dem att gå med på snäva tidtabeller. De är mer intresserade av värdet av processen än de resultat och mål.

© Personality-tests.info 2018 | Terms of Service
This site is controlled and operated by Personality-Tests.info Ltd. This website and the content and material contained on this site, including the free online Personality Tests, are protected by copyrights, trademarks, and other intellectual property rights that are owned and controlled by Personality-Tests.info Ltd. Material on this website is solely for your personal, non-commercial use.

We use cookies. Read more