آزمون تیپ شخصیت

براساس کارهای مایرز،بریگز و یانگ

این آزمون رایگان شخصیت به شما اجازه می دهد که کد تیپ شخصیتی چهارحرفی خود را برمبنای شخصیت شناسی یانگ که توسط مایرز،بریگز،فون فرانتس و فان درهوپ توسعه یافته است، بیابید.آزمون ما یکی از چندین روش کمّی سازی تفاسیر مختلف تیپ شناسی یانگ است که مشابه(نه برابر با) آزمون MBTI(the Myers-Briggs Type Indicator® MBTI) ، شاخص تیپ یانگ و سایر آزمون های دیگر می باشد.

آزمون ما یکی ازمعدود آزمون های رایگان است که تحت کنترلهای آماری و معتبر سازی می باشد. گرچه باید بیاد داشت که آزمون ها بیشتر شاخص هستند- نگاهی اولیه به سیستم بیندازیم تا آماده شوید.


آزمون تیپ شخصیتی تیپهای مشهور، مربوط به تیپهای مشهور بین المللی می باشد.

شاخص تیپ مایرز-بریگز و MBTI علائم تجاری شرکت اعتباری MBTI می باشد که طراح آزمون MBTI است.شاخص تیپ یانگ محصولی از شرکت بین المللی Psytech می باشد.

آزمونهای شخصیتی، صرفنظر از این که حرفه ای بوده یا مانند آزمونهای MBTI(the Myers-Briggs Type Indicator® MBTI)،شاخص تیپ یانگ و سایر آزمونهای رایگان آنلاین مانند همین آزمون "رسمی" باشند، همگی شاخصهایی هستند که به شما کمک می کنند تیپ شخصیتی خود را پیدا کنید.تاکنون هیچ آزمونی ساخته نشده که شخصیت شما را با صحت واعتبار کامل و مطلق ارزیابی کند وهیچ آزمون MBTI جای آشنایی با کارهای مایرز،بریگز و یانگ را نمی گیرد.

ما بعنوان تهیه کنندگان این آزمون شخصیتی رایگان آنلاین که به شما اجازه یافتن تیپ روانشناختی خود را براساس تیپ شناسی مایرز،بریگز و یانگ می دهد، تلاش کرده ایم تا این آزمون شخصیتی رایگان آنلاین را تا حد ممکن قابل اعتماد، صحیح و کامل بسازیم.

مشابه آزمونهای "رسمی" همچون آزمون MBTI (the Myers-Briggs TypeIndicator® MBTI) ، شاخص تیپ یانگ و سایر آزمونهای حرفه ای صحیح، آزمون رایگان آنلاین ما تحت کنترلهای آماری و معتبر سازی می باشد تا نتایج دارای حداکثر صحت باشند.

ما همچنین روانشناسی تیپهای شخصیتی را که در تیپهای روانشناختی یانگ C.G. نمایش یافته ، ترسیم می کنیم و بعلاوه دیدگاههای روانشناختی را در آزمونهای تیپ شخصیتی همانند آنچه در کارهای ایزابل بریگز مایرز-همکار طراح آزمون MBTI (the Myers-Briggs TypeIndicator® MBTI) آمده، به نمایش می گذاریم.

این آزمون حاصل یک فرضیه اثبات شده است.آزمون ما بجای بکارگیری تقریب عجولانه فرضیه یانگ، از فرضیه مکتوب یانگ ، مایرز، فون فرانتس و فان درهوپ در خصوص تیپ شخصیتی پیروی می کند.

مشابه آزمونهای شخصیتی رسمی یانگ مانند آزمون MBTI (the Myers-Briggs TypeIndicator®) ، Myers-Briggs® یا MBTI® ، آزمون رایگان آنلاین ما قریب به کارهای جی.اچ. فان در هوپ بوده و تلاش شده یک ارزیابی روانشناختی صحیح بسیارنزدیک به کارهای رسمی و معتبر فان در هوپ ، ارائه شود.

تهیه کنندگان این آزمون شخصیتی رایگان آنلاین در زمینه آزمون های مختلف شخصیتی دارای اعتبار می باشند و بطور تخصصی بر روی آزمونهای شخصیتی وتیپ شناسی کار کرده اند. لطفاً پیش از استفاده از آزمون شخصیتی رایگان آنلاین ما در نظر داشته باشید گرچه کد تیپ چهارحرفی ارائه شده با کد تیپهای آزمون MBTI رسمی ومواد آموزشی MBTI® همخوانی دارد این آزمون نباید با آزمونهای رسمی دارای نشان تجاری مانند Myers-Briggs Type Indicator® یا آزمون شاخص تیپ یانگ اشتباه گرفته شود.نتایج آزمون شخصیتی ما بصورت "همانطور که هست" و رایگان بوده ونباید به هیچ عنوان بصورت حرفه ای یا مشاوره ای بکار رود.برای کسب اطلاع بیشتر دراین زمینه به شرایط و ضوابط خدمات ما مراجعه نمایید.

چرا از این آزمون استفاده کنیم؟

1. رایگان و قابل اعتماد.این آزمون شخصیتی رایگان آنلاین بی هیچ هزینه ای دراختیار شما قرارداده شده و به شما اجازه می دهد که کد تیپ شخصیتی چهارحرفی خود را برمبنای شخصیت شناسی یانگ ، مایرز،بریگز،فون فرانتس و فان درهوپ بیابید.

2. درچندین کشور امتحان شده است.آزمون رایگان شخصیتی ما بطور موفقیت آمیز در نواحی مختلف جهان شامل ایالات متحده آمریکا،اروپا وآسیای شرقی امتحان شده است.

3. کنترلهای آماری.نمرات آزمون شخصیتی ما در یک پایگاه داده مخفی ذخیره می شوند.به منظور اطمینان از صحت و اعتبار نمرات آزمون، تحلیل آماری آزمون انجام می شود.

4. طراحی شده توسط متخصصان. تهیه کنندگان این آزمون شخصیتی رایگان آنلاین، در زمینه آزمون های مختلف شخصیتی دارای اعتبار می باشند و بطور تخصصی بر روی آزمونهای شخصیتی وتیپ شناسی کار کرده اند.

© Personality-tests.info 2018 | Terms of Service
This site is controlled and operated by Personality-Tests.info Ltd. This website and the content and material contained on this site, including the free online Personality Tests, are protected by copyrights, trademarks, and other intellectual property rights that are owned and controlled by Personality-Tests.info Ltd. Material on this website is solely for your personal, non-commercial use.

We use cookies. Read more